NARRENSCHIP

30.03-26.05.24


De titel van deze tentoonstelling, als ode aan James Ensor, verwijst zowel naar de scheepvaart van Oostende, als naar de wijze waarop de meester-schilder in zijn werk al evengoed de gevestigde orde –
als dwaze narren – het nakijken gaf. Hoewel Ensor voluit deelnam aan het toenmalige kunstleven met een expressionistisch palet dat zijn tijd ver vooruit was, voelde hij zich een outsider op de artistieke scène. Het kunstparcours ‘HET NARRENSCHIP’ profileert zich als een uitgesproken inclusief project waarin het onderscheid tussen outsider- en insiderkunst niet langer aan de orde is.

De serie “Les Marionettes Trouvées” van KOEN VANMECHELEN vormt een unieke dialoog met het werk van James Ensor. Centraal staan de maskers, Ensors image préféré in zijn onderzoek naar de “mensenlijke conditie” en transformatie.
In deze multimediale werken figureren kleurrijke Venetiaanse maskers. De bezoekers worden begroet door prachtige – met pailletten, steentjes en kant versierde -dierenkoppen. Een metafoor voor de lagen van identiteit en dynamiek tussen zichtbaar en verborgen, een thema dat diep resoneert met het oeuvre van Ensor. De dierenmaskers overbruggen de kloof tussen mens en dier en weerspiegelen Koens onuitputtelijke interesse in hybriditeit en bioculturele diversiteit. Ook de titel – Les Marionettes Trouvées – verwijst naar het idee van het ontdekken en blootleggen van verborgen aspecten van onze identiteit en de natuur. Terwijl Ensors werk de onderliggende angsten en wreedheden achter menselijke maskers onthulde, voegen de dieren een nieuwe laag van complexiteit toe. Ze symboliseren niet alleen de menselijke neiging om achter façades te verbergen, maar ook de inherente dierlijke trekken in ons. En onthullen de interacties van menselijk en ander dierlijk leven, genetica en identiteit.

TINNE KERS zoekt naar antwoorden die de dagelijkse realiteit weerspiegelen. Ze drukt zich uit in grafisch werk en keramiek. Naar aanleiding van het Ensorjaar heeft Tinne zich verdiept in de iconografie van Ensor. Daarin ontdekte de kunstenares een spanning tussen enerzijds de maskerades waarachter mensen zich verschuilen en anderzijds de drang naar vrijheid waarnaar mensen hunkeren. In het werk ‘Gemaskeerde vrijheid’ heeft ze die twee elementen samengebracht: een gemaskerd wezen met vleugels.

Dit project maakt deel uit van Ensor 2024, het veelzijdige stadsfestival met tal van expo’s en spraakmakende evenementen ter ere van het 75-jarig overlijden van kunstenaar James Ensor.

TINNE KERS

KOEN VANMECHELEN

Hierbij een overzicht van de andere locaties in Oostende waar werk te zien is van HET NARRENSCHIP: – ‘t Leeshuus: Gaston Wuestenbergs & Arpaïs Du Bois – Onze-Lieve-Vrouwecollege: Angelique Vantuykom & Christina Mignolet / Patrick Peeters & Koenraad Tinel / Tom Daems, Marcel Hoeven & Karl Philips – O.666: Jos Holtappels & Fred Bervoets

inactive categoryInfo